Բանկային փոխանցում


 
Image result for evocabank logo


 
 

ՀՀ դրամով բանկային փոխանցում

 
 
Թղթակից բանկ
ՀՀ Կենտրոնական բանկ
 
 
Թղթակից հաշիվ
103002101667
 
 
Շահառուի բանկ
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
 
 
Շահառուի անվանում
ՀԵՆԱՐԱՆ բարեգործական հիմնադրամ
 
 
Շահառուի հասցե
Ն․Զարյան 15շ 19բն, Երևան, 0051, Հայաստան
 
 
Շահառուի հաշիվ
16600 12640830 200
 

 

ԱՄՆ դոլարով բանկային փոխանցում

 
 
Միջնորդ բանկ
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Vienna, Austria)
 
 
SWIFT:
RZBAATWW
 
 
Թղթակից հաշիվ
070-55.080.071
 
 
Շահառուի բանկ
EVOCABANK CJSC (Yerevan, Armenia)
 
 
SWIFT:
PRMLAM22
 
 
Շահառուի անվանում
HENARAN (RELIANCE) charitable foundation
 
 
Շահառուի հասցե
15 Zaryan Street, apt.19, Yerevan, 0051, Armenia
 
 
Շահառուի հաշիվ
16600 12640830 201
 

 

Եվրոյով բանկային փոխանցում

 
 
Միջնորդ բանկ
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Vienna, Austria)
 
 
SWIFT:
RZBAATWW
 
 
Թղթակից հաշիվ
1-55.080.071
 
 
Շահառուի բանկ
EVOCABANK CJSC (Yerevan, Armenia)
 
 
SWIFT:
PRMLAM22
 
 
Շահառուի անվանում
HENARAN charitable foundation
 
 
Շահառուի հասցե
15 Zaryan Street, apt.19, Yerevan, 0051, Armenia
 
 
Շահառուի հաշիվ
16600 12640830 245
 

 

ՌԴ ռուբլով բանկային փոխանցում

 
 
Թղթակից հաշիվ
ПАО СБЕРБАНК
 
 
Հասցե
Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
 
 
БИК:
044525225
 
 
ИНН:
7707083893
 
 
Թղթակից հաշիվ
30101810400000000225 в ГУ Банка Росси по ЦФО г.Москва
 
 
Շահառուի բանկ
ЗАО ЭВОКАБАНК
 
 
Թղթակից հաշիվ
30111810400000001249
 
 
Հասցե
Армения, 0010, г.Ереван, ул. Анрапетутян 44/2
 
 
ИНН:
00001182
 
 
Շահառուի անվանում
HENARAN благотворительный фонд
 
 
Շահառուի հասցե
Армения, 0051, г.Ереван, ул.Зарьяна 15, кв.19
 
 
Շահառուի հաշիվ
16600 12640830 258